Кыргызстандагы кардиохирургиялык ооруканалар

Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жүрөктүн кан жетишпестик оорусун диагноздоп жана дарылоонун эң алдыңкы, жогорку технологиялуу ыкмалары жеткиликтүү. Биз сиздер үчүн республиканын үч областы боюнча атайын ооруканалар тууралуу кабар даярдадык.

 • Бишкек:
  НИИХСТО
  Кардиоцентр
 • Ош:
  КАРДИОАЗИЯ +
 • Джалал-Абад:
  ЮРНЦССХ

Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо менен изилдөө институту (ЖХОТИИ)

Жүрөктүн тубаса порокторуз дарылоо
* ЖТПторунда эндоваскулярдык жана миниивазивдик операциялар: ДМПП, ДМЖП, ОАП, ООО
* Ачык операциялар
Жашоодо пайда болгон жүрөктүн пороктору
* Аорталык клапанды эндопротездөө TAVI
* Жүрөктүн клапандарын протездөө жана пластика
* Росенин процедурасы
* Митралдык жана үч жапкычтуу клапандардын мимниинвазивдик хирургиясы
Жүрөктүн согуу ырааттуулугунун бузулууларын дарылоо
* Электрофизиологиялык изилдөө жана радиожыштыктагы Аблация (ЭФУ РИСА);
* Кардиостимуляторлорду коюу;
* Кардиовертер – десрибриляторлорду коюу;
* ФП да эндоваскулярдык операциялар
Сол предсердиянын дүлөйчөсүн жабуу, жүрөктүн кан жетишпестик оорулан дарылоо
* Коронардык кантамырларды баллондук ангиопластика стентирдөө;
* Оптикалык (ОКТ) когеренттик томографи менен кан тамырларды кароо жана ФФР менен кан агымынын фракциялык резервин аныктоо
* Аорта коронардык шунттоо;
Четки кийлигишүүлөр
* Жатын миомасында жатындын артериялараын эмболизациялоо;
* Мээ тамырларын баллон менен ангиопластикалоо жана стенттөө;
* Перифериялык кан тамырларды баллон менен ангиопластикалоо жана стенттөө;

«Кардиоцентра» МБ

Жүрөктүн тубаса порокторуз дарылоо
* ЖТПторунда эндоваскулярдык жана миниивазивдик операциялар: ДМПП, ДМЖП, ОАП, ООО
Жашоодо пайда болгон жүрөктүн пороктору
* Жүрөктүн клапандарын протездөө жана пластика
* Жүрөкүн кан жетишпестик ооруларын дарылоо
* Электрофизиологиялык изилдөө жана радиожыштыктагы Аблация (ЭФИ РОСА);
* Кардиостимуляторду коюу;
Жүрөктүн кан жетишпестик ооруларын дарылоо
* Коронардык кан тамырларды баллондук ангиопластика стентирдөө;
* Аортакоронардык шунттоо;
Четки кийлигишүүлөр
* Жатын миомасында жатындын артериялараын эмболизациялоо;
* Перифериялык кан тамырларды баллон менен ангиопластикалоо жана стенттөө;

Жалал-Абад шаарында: «ЮРНЦССХ» (Түштүк регионалдык жүрөк кан тамыр хирургия борбору (ТРЖ КХБ))

Жүрөктүн тубаса порокторуз дарылоо
* ЖТПда эндоваскулярдык жана миниинвазиондук операциялар: ДМПП, ДМЖП, ОАП, ООО;
* Ачык операциялар
Жашоодо пайда болгон жүрөктүн пороктору
* Жүрөктүн клапандарын протездөө жана пластика
* Митралдык жана үч жапкычтуу клапандардын мимниинвазивдик хирургиясы
Жүрөкүн кан жетишпестик ооруларын дарылоо
Нет данных
Сол предсердиянын дүлөйчөсүн жабуу, жүрөктүн кан жетишпестик оорулан дарылоо
* Коронардык кантамырларды баллондук ангиопластика стентирдөө;
* Аортакоронардык шунттоо;
Четки кийлигишүүлөр
* Жатын миомасында жатындын артериялараын эмболизациялоо;
* Перифериялык кан тамырларды баллон менен ангиопластикалоо жана стенттөө;

Ош: МЦ «Кардио Азия +»

Жүрөктүн тубаса порокторуз дарылоо
* ЖТПда эндоваскулярдык жана миниинвазиондук операциялар: ДМПП, ДМЖП, ОАП, ООО
Жашоодо пайда болгон жүрөктүн пороктору
* Аорталык клапанды эндопротездөө TAVI
Жүрөкүн кан жетишпестик ооруларын дарылоо
* Электрофизиологиялык изилдөө жана радиожыштыктагы Аблация (ЭФИ РОСА);
* Кардиостимуляторду коюу;
* Кардиовертер – десрибриляторлорду коюу;
* ФП да эндоваскулярдык операциялар
Сол предсердиянын дүлөйчөсүн жабуу, жүрөктүн кан жетишпестик оорулан дарылоо
* Коронардык кантамырларды баллондук ангиопластика стентирдөө;
* Оптикалык (ОКТ) когеренттик томографи менен кан тамырларды кароо жана ФФР менен кан агымынын фракциялык резервин аныктоо
* Аортакоронардык шунттоо;
Четки кийлигишүүлөр
* Жатын миомасында жатындын артериялараын эмболизациялоо;
* Мээ тамырларын баллон менен ангиопластикалоо жана стенттөө;
* Перифериялык кан тамырларды баллон менен ангиопластикалоо жана стенттөө;

Сизге специалисттин консультациясы керек болсо:


+996-555-710-861

Наш Instagram

Наш Facebook